Smart oval låscylinder, digitalt låssystem Hexagon

Minitronic Smart

Minitronic Smart online låssystem som kan ersätta gamla passersystem och eliminerar all traditionell nyckelhantering. Idealiskt för indsutri, bostadsrättsföreningar och fastigheter där serviceutrymmen behöver access av serviceföretag och underleverantörer. Tilldelning av tillträde sker enkelt på personlig användarbasis via webbgränssnitt, helt utan fysisk hantering och kvittering av nycklar och huvudnycklar.

128 bitar krypteringsteknik

Systemet kan även användas för verifiering vid rondering på t.ex. industrier, företag, sjukhus, industriområden, byggarbetsplatser, kraftverk, etc.

Finns både som hänglås, samt oval låscylinder

Informera någon om detta

Beskrivning

Träffar: 357

Smart oval låscylinder, Hexagon

Minitronic smart lås i oval cylinder enligt Skandinavisk låsstandard.

Snabbt och enkelt att installera, för såväl permanent som tillfälligt bruk vid t.ex. ombyggnation, renovering, tillsyn etc.

Systemet erbjuder kontroll över access inom industri, kontor, sjukvård, lager, förråd, medicinskåp, lokaler, garage, föreningar, båtklubb, serviceutrymmen, hemtjänst, vägförening  etc. etc

Systemet erbjuder snabbt och enkelt, central tilldelning under en period, ett tillfälle, eller vid bestämd dag och tid, och loggar alla tillträden. Allt enligt schema och klockslag.

Hanteringen av rättigheter sker snabbt och enkelt via admin panelen och med App.

Finns även som olika hänglås och skåplås, och hanteras med samma nyckeltyp