System för detaljhandeln

butiker
För detaljhandeln är det viktigt att ansvariga vet vad som händer i butiker.
Att ge butikerna en säker och bekväm miljö för såväl kunder som anställda är avgörande för att skapa bättre service och effektiv verksamhet.
Minitronic kan hjälpa er att skapa företagsklimatet och minska förvaltningskostnader genom att leverera HD IP-övervakning, Biometrisk passagekontroll och tid närvaro lösningar.

 

 

 

 

Informera någon om detta