Smart oval låscylinder, digitalt låssystem Segment

Smart Låssystem, Segment

Minitronic Smart online låssystem som kan ersätta gamla passersystem och eliminerar all traditionell nyckelhantering. Idealiskt för bostadsrättsföreningar och fastigheter där serviceutrymmen behöver access av serviceföretag och underleverantörer. Tilldelning av tillträde sker enkelt på personlig användarbasis via webbgränssnitt, helt utan hantering och kvittering av fysiska nycklar / huvudnycklar.

128 bitar krypteringsteknik

Systemet kan även användas för verifiering vid rondering på t.ex. industrier, företag, sjukhus, industriområden, byggarbetsplatser, kraftverk, etc.

Finns både som hänglås, skåplås samt oval låscylinder enligt Skandinavisk standard

Informera någon om detta

Beskrivning

Smart oval låscylinder, Segment

Minitronic smart lås i oval cylinder enligt Skandinavisk låsstandard.

Snabbt och enkelt att installera, för såväl permanent som tillfälligt bruk vid t.ex. ombyggnation, renovering, tillsyn etc.

Systemet erbjuder kontroll över access inom industri, kontor, sjukvård, lager, förråd, medicinskåp, lokaler, garage, föreningar, båtklubb, serviceutrymmen, hemtjänst, vägförening  etc. etc

Har även stöd för notering i logg av låst/upplåst läge

Systemet erbjuder snabbt och enkelt, central tilldelning under en period, ett tillfälle, eller vid bestämd dag och tid, och loggar alla tillträden. Allt enligt schema och klockslag.

Hanteringen av rättigheter sker snabbt och enkelt via admin panelen och med App.

Finns även i olika hänglås, standard, klass 2, klass 3, klass 4 och klass 5, samt skåplås, och hanteras med samma nyckeltyp och administrativa system.

AES 128 bitar krypteringsteknik